maakleerplek

Komend voorjaar opent maakleerplek de deuren in de Molens van Orshoven en de silo's aan de Vaartkom. In totaal ondertekenden 44 Leuvense partners het charter, waaronder wij met Edison. 

Share this