TWA

Elke maand stellen we een nieuwe Edison-partner aan jullie voor. Deze maand is het de beurt aan de UCLL Techniek- en WetenschapsAcademie, een van de trekkers van het partnerschap. Maar wie zijn ze juist? En wat is hun taak binnen het partnerschap? Kom het hieronder te weten!

Kan je je organisatie kort voorstellen? Wat doen jullie precies?

De UCLL Techniek- en WetenschapsAcademie (of kortweg TWA) is een onderdeel van de UCLL Hogeschool. Wij hebben twee vestigingen, eentje in Leuven en eentje in Limburg. TWA wil onze STE(A)M-talenten vandaag klaarstomen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Heel concreet doen we dat door een veilige leeromgeving te creëren, waarbij kinderen en jongeren op jonge leeftijd in contact komen met techniek en wetenschap. Op die manier hopen we bij hen de STE(A)M-passie aan te zwengelen, zodat zij later ook gemakkelijker voor een studie of job in de technische en wetenschappelijke sector kiezen. 

TWA2

Wat is volgens jou het belang van Edison?

Het Edison-partnerschap is vooral van belang om verschillende STE(A)M-partners in Vlaams-Brabant samen te brengen, zowel op vlak van kennis als op vlak van samenwerking. We wisselen STE(A)M-kennis met elkaar uit en zorgen ervoor dat er een evenwichtige uitwisseling van opdrachten bestaat. Daardoor kunnen we ook versterkend werken en elkaar helpen tijdens het ontwikkelingsproces of tijdens de uitrolfase van een project. 

Hoe ervaar je de samenwerking met of binnen Edison? Wat is de rol van jouw organisatie binnen Edison?

TWA ervaart de samenwerking van Edison als heel gemoedelijk. De verschillende werkgroepen zorgen ervoor dat we op verschillende niveaus met elkaar samenwerken, waaronder projectmatige samenwerking, maar ook op vlak van communicatie! Als een van de founding fathers van Edison en penhoudende organisatie is TWA uiteraard extra hard betrokken bij het reilen en zeilen van het partnerschap. We proberen de samenwerking tussen de partners altijd te versterken. Het is dan ook leuk om te zien dat er de laatste tijd meer nieuwe partners zijn bijgekomen. Dat betekent ook dat het partnerschap relevant is en dat STE(A)M-organisaties die vrijetijds- of schoolactiviteiten organiseren op zoek zijn naar samenwerking en versterking. 

Heb je als organisatie bepaalde toekomstdromen op vlak van STE(A)M?

TWA heeft één grote toekomstdroom. Dat is van STE(A)M een volwaardige vrijetijdsbesteding maken. Sommige kinderen hebben het namelijk helemaal niet voor sport of muziek. Zij gaan liever aan de slag met robots, VR of houtnijverheid. Het is voor hen nog niet gemakkelijk genoeg om de weg naar STE(A)M-activiteiten in de vrije tijd te vinden. Met TWA, en via Edison, proberen we hier aan te werken. We bieden een alternatief voor jongeren en kinderen die geïnteresseerd zijn in wetenschap en techniek en hopen dat er in de toekomst meer aanbieders van deze vrijetijdsactiviteiten bijkomen.  

Share this