IL_2

Elke maand stellen we een van onze partners aan je voor. Deze maand wordt het startschot gegeven door InnovationLab van de KU Leuven. InnovationLab zorgt voor ingenieu(r)ze STEM-projecten voor het secundair onderwijs. Maar wie zijn ze, wat doen ze concreet en waar kan je hen vinden? Lees hieronder verder voor het antwoord op al je vragen!

Kan je InnovationLab kort voorstellen? Wat doen jullie precies?

InnovationLab biedt volledig uitgewerkte STEM-projecten aan die kunnen uitgevoerd worden op de eigen school , door de eigen leerkrachten. We hebben verschillende projecten ter beschikking die elk inspelen op een maatschappelijke uitdaging en een unieke mix maken van wetenschappelijke disciplines.

We richten ons tot alle leerlingen uit de wetenschappelijke richtingen van de tweede en derde graad Secundair Onderwijs (ASO & TSO) die gemotiveerd zijn om mee de toekomst vorm te geven. Kortom voor ingenieurs en wetenschappers in wording! Leerlingen leggen de link tussen het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst en de leerstof die ze zien op school. En ze zien dat een probleem enkel kan opgelost worden als verschillende disciplines vakoverschrijdend gecombineerd worden. De modules zijn volledig uitgewerkt en worden aangeboden als bijscholingsdagen aan de KU Leuven waarin de leerkrachten eerst zelf aan de slag kunnen.

Bestaande projecten zijn:

  • Katapult – Maak je eigen kunst(stof)ige katapult
  • Waterzuivering – onderzoek de verschillende stappen in een waterzuiveringsproces en bouw een kleine waterzuiveringsinstallatie.
  • Energieopslag - Energie(ke ingenieurs) van de toekomst
  • Ooggestuurde Interface – Bedien een rolstoel met je ogen

Wat is volgens jullie het belang van Edison?

Edison is vooral van belang voor ons omdat het partnerschap naschoolse workshops en vakantiekampen organiseert voor kinderen van 4 tot 16 jaar die geïnteresseerd zijn in STE(A)M. Zo wakkeren we samen bij hen de passie, interesse en goesting voor STE(A)M aan en bereiden we hen voor op een studie in STE(A)M. Dat is uiteraard voor InnovationLab een gedeelde doelstelling

IL4

Hoe ervaar je de samenwerking met of binnen Edison? Wat is de rol van jouw organisatie binnen Edison?

Edison wil de volgende generatie optimaal voorbereiden op de toekomst. Dat is ook wat InnovationLab doet, op vlak van de tweede en derde graad Secundair Onderwijs (ASO & TSO). Zo vullen we elkaar goed aan binnen het partnerschap.

IL3

Heb je als organisatie bepaalde toekomstdromen op vlak van STE(A)M?

Momenteel focussen we nog vooral op de derde graad van het secundair onderwijs. We hopen in de toekomst onze projectportfolio te kunnen blijven vernieuwen. Dat zou toelaten om ook projecten aan te bieden aan de andere graden van het middelbaar of lager onderwijs. 

Share this