Alle partners van Edison behouden zich het recht om workshops of kampen te annuleren of te verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen (<50% bezetting). Een annulatie door de organisator wordt steeds volledig terugbetaald.

Een annulatie door de deelnemer dient schriftelijk (via mail) te worden meegedeeld.

Terugbetaling van het inschrijvingsgeld werkt als volgt:
•   Bij annulaties tot twee weken voor een workshop of een kamp wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald, mits een aftrek van 10 euro administratiekosten.
•   Tussen twee weken en een week voor een workshop of een kamp wordt 50% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
•   Bij annulatie minder dan 5 werkdagen voor een workshop of een kamp, is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
•   Zonder voorafgaande schriftelijke annulatie is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

Annulatie kan kosteloos in geval van ernstige ziekte, ongeval of verplichte quarantaine van de deelnemer. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van een workshop of een kamp via mail en stuurt de nodige attesten door per email. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, terug gestort. Let wel: ziekte of ongeval waardoor de deelnemer slechts een deel van de sessies afwezig is, geeft geen aanleiding tot kosteloze annulatie.

De organisatie van onze activiteiten is volledig afhankelijk van de actuele maatregelen opgelegd voor jeugdwerk vanuit de overheid. We volgen deze op via De Ambrassade

Wie niet kan deelnemen, kan zich steeds kosteloos laten vervangen na melding per e-mail.