RTC VB 1

Elke maand stellen we een nieuwe Edison-partner aan jullie voor. Deze keer is het de beurt aan RTC Vlaams-Brabant. RTC staat voor Regionaal Technologische Centra en is vooral gespecialiseerd in wetenschap en techniek in het onderwijs. Meer weten? Lees hieronder dan zeker het interview met Raf De Boeck (directeur RTC Vlaams-Brabant) en Wim Van Broeck (consulent RTC Vlaams-Brabant)!

Kan je je organisatie kort voorstellen? Wat doen jullie precies?

De Regionale Technologisch Centra (RTC), aangestuurd vanuit het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, zorgen ervoor dat leerlingen en leraren van het beroepsgericht en technisch secundair onderwijs via het delen van infrastructuur en apparatuur, arbeidsmarktgerichte, technische en technologische competenties verwerven. Ze doen dit door netoverschrijdend samenwerkingen te realiseren tussen het onderwijs (voornamelijk tso-bso-dbso-buso), ondernemingen en andere arbeidsmarktactoren. De middelen hiervoor komt vanuit de Vlaamse overheid en vanuit de bedrijfswereld via cofinanciering. Door het verbinden van school en werkplek, wordt er ingezet op een vlotte aansluiting met de hedendaagse arbeidsmarkt. 

RTC-projecten bieden aan leerlingen en leraren de kans om kennis te maken met de nieuw(st)e technieken en technologieën en zo te werken aan een stevige startpositie op de arbeidsmarkt. Een aantal kernwoorden duiden verder ons DNA: het verbinden van (project)partners, de rol van de leraar, het verbinden van scholen – bedrijven en van scholen onderling, het versterken van expertise, het gemeenschappelijke belang, levenslang leren, trekker rond innovatie, competenties van de 21ste eeuw, technologie, techniek, flexibel, slagvaardig en wendbaar.

RTC VB 2

Wat is volgens jou het belang van Edison?

Via de Edison-werking krijgt het containerbegrip ‘STEM’ voor ouders en jongeren een concrete invulling. Edison breng met uitdagende DIY-opdrachten STEM naar jongeren in de vrijetijdsbesteding en scholieren in basisscholen. De werking van Edison is complementair aan het aanbod van RTC Vlaams-Brabant.

Hoe ervaar je de samenwerking met of binnen Edison? Wat is de rol van jouw organisatie binnen Edison?

Het Edison-netwerk is essentieel voor een adequate informatie-uitwisseling. Wij informeren partners over onze werking, ons aanbod en toekomstplannen. In tweede instantie delen wij expertise en is het Edison-netwerk een platform om synergiën te ontwikkelen.

RTC VB 3

Heb je als organisatie bepaalde toekomstdromen op vlak van STE(A)M?

STEM zit in het DNA van het technisch en beroepsonderwijs. Zoeken naar technologische oplossingen voor huishoudelijke en industriële vraagstukken is een kerntaak van de RTC-doelgroepscholen. Het zou goed zijn, mochten we met alle betrokken actoren deze opdracht kenbaar kunnen maken bij de ouders die voornamelijk mee de studiekeuze van hun kinderen bepalen. Daarnaast hopen we dat het onderzoekend en ontwerpend leren, STEM-karakteristieken die nu reeds aanwezig zijn in de klaspraktijk, nog meer in praktijk gebracht worden.