Op 21 oktober 2022 bezochten voormalig astronauten Frank De Winne en Anna Lee Fisher een Edison-workshop in het teken van ruimtevaart en sterrenkunde. Ze gingen in gesprek met lagere schoolleerlingen en internationale studenten van de Hogeschool UCLL. Hun bezoek inspireerde de jongeren om uiteenlopende vragen te stellen over het leven van een astronaut en hoe het voelt om vanuit de ruimte naar aarde te kijken.

FDW2

Bezoek van Frank De Winne en Anna Lee Fisher brengt ruimtevaart tot bij leerlingen

Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van basisschool Boven-Lo begonnen de dag met een interactieve roboticaworkshop, volledig in het kader van de Belgian Space Week. Tijdens de roboticaworkshop programmeerden de leerlingen hun eigen ruimterobots, volledig naar voorbeeld van de Mars Rover en Curiosity. Daarna sloten voormalig ESA-astronaut Frank De Winne en voormalig NASA-astronaut Anna Lee Fisher aan voor een interactief gesprek met de studenten. Ze vertelden er over hoe het dagelijkse leven eruit ziet in de Space Shuttles, hoe astronauten slapen en eten bij gewichtloosheid en beantwoordde de enthousiaste vragen van de leerlingen.

Zowel Frank De Winne als Anna Lee Fisher, die tevens ook de eerste moeder in de ruimte was, inspireerden de leerlingen en internationale studenten. Ze benadrukten het belang van STE(A)M en de vele uitwegen die wetenschap en techniek bieden in een latere carrière, zelfs tot een job als astronaut! Ze gaven tips over hoe je je kan verdiepen in ruimtevaart en beklemtoonden de noodzaak om je dromen na te jagen en goed voor de aarde te zorgen. Want vanuit de ruimte wordt het volgens hen pas echt duidelijk op wat voor mooie en unieke planeet wij leven.

FDW3

Hechte samenwerking tussen Edison-partners

Deze activiteit werd georganiseerd door Edison-partners KU Leuven en Hogeschool UCLL en met de samenwerking van ESERO Belgium. De roboticaworkshop en de kennismaking met de astronauten kaderden binnen de Belgian Space Week, die van 17 tot en met 21 oktober plaatsvond.